METANOVA, přísady, olejů, přísada, oleje, maziv, maziva, motorových, motorovy, motorového, molekulární, hydraulického, hydrauliky, průmyslových, snížení, spotřeby, spotřeba, PHM, prodloužení, životnosti, životnost, motorů, motoru, motor, hlučnosti, hlučnost, strojů, průmyslových, zařízení, aditiva, spotřeba, nafta, benzin


Vyberte si laskavě kategorii produktů, která Vás zajímá :

METANOVA M1 - 250ml balení METANOVA C3 - 250ml balení METANOVA LEN - 250ml balení METANOVA SEL - 250ml balení AKU PLUS METANOVA F 1,5 HI-TECH Tuk

Opotřebení před a po použití METANOVY

Produkty METANOVA jsou představitelem tzv. "inteligentních" maziv třetí generace, tj. maziv, která neobsahují cizorodé příměsi na bázi grafitu, MoS2 a jiných kovů nebo PTFE. Snižování tření mezi kovovými částmi je připisováno zvláštním účinkům komplexních uhlovodíků, obsažených v Metanově. Ty se pod tlakem spojí s kovovým povrchem a vytvářejí novou metalo-organickou látku. Metanova přitom neovlivňuje vlastnosti oleje, ke kterému je přidávána - není tedy aditivem, nýbrž zušlechťovačem povrchu kovu.
Tato látka vzniká na zatížených kovových plochách a působí jako "ochranný štít". Je schopna odolávat bodovým teplotám až 1100 °C, je vysoce stabilní, odolává vysokým tlakům a zatížením. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností.

Používáním Metanovy dosáhnete snížení tření a opotřebení, snížení provozních nákladů a zvýšení životnosti i spolehlivosti.Zpět